ผู้สนับสนุน

เนสท์เล่ จัดอบรมหลักสูตร “นิวทริโปร” ใน 200 โรงเรียนทั่วประเทศ

ผู้สนับสนุน


กรุงเทพฯ (6 ต.ค. 57) – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของไทย จัดกิจกรรม “นิวทริโปร” (NutriPro) โภชนาการสร้างสรรค์สำหรับมือโปร อบรมคุณครู นักโภชนาการ และผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านโภชนาการและความสำคัญของไอโอดีนในเด็กวัยเรียน โดยเน้นวิธีการปรุงอาหารที่รสชาติอร่อยกลมกล่อมพร้อมคุณค่าทางโภชนาการ ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพ ซอสปรุงอาหาร “แม็กกี้” ที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร เพื่อให้เด็กไทยมีร่างกายแข็งแรง ได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการเหมาะสมและมีสุขภาพดี โดยวางแผนอบรมเผยแพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวในกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ ภายในปี 2557 นี้

พร้อมสาธิตการปรุงอาหารที่ให้รสชาติอร่อยกลมกล่อม และมีโภชนาการเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียน จำนวน 3 เมนู ซึ่งผู้ร่วมอบรมสามารถนำสูตรอาหารไปปฏิบัติตามได้ง่ายๆ อาทิ อุด้งหมูทอด (ทงคัตสึ), ไก่เทอริยากิ และ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น

มร. แฮรอล เรส ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจเนสท์เล่ โพรเพชชันนัล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนสท์เล่ ได้ริเริ่มโครงการ ‘นิวทริโปร’ โภชนาการสร้างสรรค์สำหรับมือโปร ภายใต้การทำงานร่วมกันของเนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล ทีมงานผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารด้านโภชนาการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้บริโภคต่อไป ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนาการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปรุงอาหารและเตรียมเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพได้ อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ เพื่อสร้างรากฐานสุขภาพที่แข็งแกร่งในระยะยาวให้แก่ประชากรไทยร่วมกัน การเริ่มต้นปูพื้นฐานด้านโภชนาการตั้งแต่เด็กในวัยเรียนจึงมีความสำคัญยิ่ง ดังนั้นภายใต้กิจกรรม “นิวทริโปร” เราจึงมุ่งอบรมความรู้ความเข้าใจด้านการปรุงอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม สำหรับเด็กวัยเรียนให้แก่ผู้ปรุงอาหารภายในโรงเรียน และคุณครูผู้สอนด้านโภชนาการ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยเฉพาะคุณประโยชน์จากไอโอดีน ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต ทั้งทางร่างกายและสมอง  โดยตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร นิวทริโปร แล้ว รวมกว่า 2,000  คน จาก 342  โรงเรียน และเราได้ตั้งเป้าหมายภายในปี 2560 จะอบรมเพิ่มอีก 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ” มร. เรส กล่าวเพิ่มเติม

ไอโอดีน” เป็นแร่ธาตุสำคัญสำหรับมนุษย์ ระบบการทำงานของร่างกายบางส่วนจำเป็นต้องใช้ไอโอดีนในการควบคุมการทำงาน หากได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอจะก่อให้เกิด ความผิดปกติของร่างกายและสติปัญญา เด็กที่ขาดไอโอดีน จะมีระดับไอคิวต่ำกว่าเด็กที่ได้รับไอโอดีนเพียงพอ มีัฒนาการทางสมองช้าและมีพัฒนาการสมวัยลดลง ในผู้ใหญ่อาจมี อาการคอพอก ง่วงซึม เกียจคร้าน เชื่องช้า ผิวหนังแห้ง ทนความหนาวเย็นไม่ค่อยได้ เสียงแหบ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และท้องผูก และหญิงมีครรภ์ที่ขาดไอโอดีนในขั้นรุนแรง อาจมีปัญหาการแท้งบุตรได้ หรืออาจทำให้สมองของทารกในครรภ์หยุดการเจริญเติบโต ส่งผลให้เด็กที่เกิดมาเป็นเด็ก แคระแกร็น เอ๋อ ไม่สามารถเดิน พูด หรือคิดได้ตามปกติ สำหรับ หญิงมีครรภ์ที่ขาดไอโอดีนในระดับที่ไม่รุนแรง เด็กที่เกิดมาอาจดูปกติแต่มีปัญหาสมองทึบซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียน หรือทำงานในภายหลัง

ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้กำหนดให้มี วันไอโอดีนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของไอโอดีนในหมู่ประชาชนและลดอุบัติ การณ์ด้านการขาดภาวะไอโอดีนซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาให้มีการพัฒนา ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ร่างกายของคนเราควรได้รับไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมทุกวัน คือ 150 ไมโครกรัม เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสะสมไอโอดีนได้ เราจึงควรบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนทุกวัน ซึ่งทำได้ง่ายๆ โดยพิจารณาเลือกซื้อซอสปรุงรส เกลือ และน้ำปลา ที่มีฉลากระบุว่ามีไอโอดีนประกอบอยู่ด้วย

หลักสูตร “นิวทริโปร – โภชนาการสร้างสรรค์” เพื่ออบรมครู นักโภชนาการ และผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียนประกอบด้วย

1. ความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อเด็กวัยเรียน และการจัดเมนูอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของอาหาร และสารอาหารสำคัญ โดยเฉพาะไอโอดีน ที่เด็กวัยเรียนควรได้รับ พร้อมเรียนรู้หลักการเตรียมอาหารที่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายและการพัฒนาของสมอง

2. สาธิตการประกอบอาหารด้วยซอสปรุงอาหาร แม็กกี้ ที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนและมีส่วนผสมของถั่วเหลืองที่หมักโดยวิธีธรรมชาติ จำนวน 3 เมนูอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการครบส่วน สำหรับเด็กในวัยเรียน ได้แก่ อุด้งหมูทอด (ทงคัตสึ), ไก่เทอริยากิ และ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น

คุณครูมาลินี วรรณวงศ์
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงกิจกรรม นิวทริโปรว่า "เป็น กิจกรรมที่ดีมากสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่สอนด้านโภชนาการ รวมถึงแม่ครัวประจำโรงเรียนต่างๆ สามารถนำองค์ความรู้ด้านโภชนาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ในการควบคุมดูแลด้านโภชนาการให้กับเด็กวัยเรียนได้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง อีกทั้งมีการสาธิตการปรุงเมนูอาหารจากเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารโดยตรง ซึ่งผู้เข้าอบรมก็จะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในแบบฉบับมือโปรที่พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านโภชนาการอีกด้วย"

คุณชวพจน์ เทียนทอง ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแม็กกี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซอส ปรุงอาหารแม็กกี้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความอร่อย ปลอดภัย พร้อมคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม โดยเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของไอโอดีน ห่วงใยในสุขภาพของคนไทย และเป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดไอโอดีนของคนไทย ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แม็กกี้จึงใช้ ‘เกลือเสริมไอโอดีน’ ในกระบวนการผลิต พร้อมควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ ซอสปรุงอาหารแม็กกี้ มีเกลือเสริมไอโอดีน โดยผู้บริโภคจะเห็นได้จากสัญลักษณ์ไอโอดีนบนฉลาก ‘ซอสปรุงอาหารแม็กกี้’ ซึ่งมีไอโอดีน 35% ของปริมาณไอโอดีนที่แนะนำให้บริโภคต่อวันต่อหนึ่งหน่วยบริโภค นอกจากนี้ ซอสปรุงอาหารแม็กกี้ ยังโดดเด่นด้วยส่วนผสมของถั่วเหลืองที่หมักด้วยวิธีธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ ทำให้อาหารมีรสชาติอร่อย หอม กลมกล่อม

ติดตามกิจกรรมและสูตรเมนูอาหารรสเด็ดกับซอสปรุงอาหารแม็กกี้ได้ที่ www.facebook.com/WeloveMaggiThailand

“ปรุงสุขทุกมื้อ เติมรสมือคุณด้วยแม็กกี้”


ร่วมประชาสัมพันธ์โดย : AsiaAds.NET


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น